Get Adobe Flash player

Препоръчано

Кампания „Открий България!“

Лого на кампанията "Открий България!"Асоциация „Българите в Аржентина“ от Буенос Айрес, с активното съдействие на Българското посолство в аржентинската столица, лансира една своя инициатива за популяризирането на България в Аржентина. Нашата цел е да осъществим представянето на Родината ни в тази част на света – природни дадености, история, култура, бит, фолклор и т.н. По този начин, под егидата на Посолството, с усилията на всички дружества на българите, ще бъде разгърната кампания под надслов „Открий България!“. Тя ще представи българския бит и култура.

Важен момент е кампанията да не бъде ограничена само в рамките на българската общност, а да обхване широк кръг от аржентинската общественост, по възможност с участието и на обществените медии.
В този контекст дружествата на българите в Аржентина са поканени от асоциацията да представят своите идеи, виждания, проекти, които биха могли да допринесат за осъществяването на кампанията.
Препоръчват се следните критерии, на които да отговарят проектите:
– изявите в областта на културата да се ограничават само в рамките на българската култура;
– да бъде предвидена възможност чрез мултимедийни средства и формати за представяне на събитието и в други райони (напр. видео/аудио запис, фото изложба, печатни материали и др.);
– проектите да бъдат реализирани в рамките на една година (до следващата среща на дружествата) с цел отчитане както на резултатите, така и на натрупания опит;
– средствата за осъществяването на проектите да бъдат набавени със собствени сили.
В рамките на първата среща на сдруженията на българите в Буенос Айрес бе представена изложбата „Открий България!“, продукция на Асоциация „Българите в Аржентина“.
Нашето желание е тази изложба да бъде на разположение на сдруженията на сънародниците в други аржентински градове и те да я използват в инициативи за популяризирането на България, българската духовност, традиции и култура в Аржентина.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43