Get Adobe Flash player

Destacados

ЦИК прие условията и реда за референдума зад граница

Със свое решение от 14 ноември Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България за националния референдум.

Според него избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

Секциите са образуват при наличие на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват. Всеки гражданин, може да заяви това не по-късно от 1 януари  2013 г. включително. То става в писмена форма, по образец.

В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което желае да гласува.

Според решението на ЦИК всеки гласоподавател, желаещ да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. То се подава лично от гласоподавателя  до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща по пощата с писмо. Другият начин е чрез сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление, изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство.

Денят на референдума започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

В деня на референдума гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнос

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

18 comentarios to “Destacados”

Deja un comentario

*
Internet Televisión
Internet Televisión
Internet Radio
Haga clic aquí para ingresar
Podcast
Haga clic aquí para ingresar