Get Adobe Flash player

Destacados

Референдум 2013

                              

На 24 октомври 2012 г. Народното събрание на Република България прие решение за провеждане на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Президентът на Република България определи 27 януари 2013 г. за дата за провеждане на референдума.

Съгласно Решение № 10-НР/14.11.2012 относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г., Решение № 13-НР/20.11.2012 за допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия, и Приложение № 13 от книжата за произвеждане на национален референдум – образец на заявление за гласуване извън страната, избирателни секции се образуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на изискванията на Изборния кодекс. Секции сe образуват при наличие  на не по-малко от 20 гласоподаватели, заявили желание да гласуват.

Всеки български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува в Посолството на Република България в Буенос Айрес, може да заяви това не по-късно от 01.01.2013 г. включително, чрез попълване на Заявление по образец – Приложение № 13 от книжата за произвеждане на национален референдум (Решение на ЦИК № 6-НР/12.11.2012г.).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

18 comentarios to “Destacados”

Deja un comentario

*
Internet Televisión
Internet Televisión
Internet Radio
Haga clic aquí para ingresar
Podcast
Haga clic aquí para ingresar